Kategórie
TVF TVF 2020

PROGRAM TVF 11. – 13. september 2020

PROGRAM TVF 11. - 13. september 2020


PIATOK - 11. september 2020

KONFERENCIA

9:00 - Prijatie účastníkov KONFERENCIE TVF 2020

11:30 - Slávnostné otvorenie včelárskeho trhu - minister Mičovský

11:30 - Slávnostný obed

12:30 - Pokračovanie konferencie

15:00 - Ukončenie konferencie


Komunikácia s médiami

15:00 - 16:00


Prednášky

15:30 - prednáška - Ing. Pavel Fiľo - ...

17:30 - prednáška - Jaroslav Pásler - Výhody a nevýhody úľových systémov

18.00 - Jaroslav Slamečka – Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v Nitre – Včelia paša

19:00 - Ukončenie prvého dňa


Workshopy:

Západné krídlo radnice

14.00 – 19.30
Jaroslav Pásler - Svojpomocná výroba úľa a včelárskych pomôcok

Malá zasadačka

14.00 – 17.00
Medové motúzy - Janka Štrbková – najlepšie medovníky

17.30 – 19.30
S. Bachorcová – Viazanková - Voskované obrúsky


SOBOTA - 12. september 2020

9:00 – 19:00 - TRHY NA NÁDVORÍ

10:00-15:00 prezentácia firmy a produktov firmy Apimed a Medolandie - ochutnávka medoviny

Prednášky vo veľkej zasadačke:

11.00 - Marián Mečiar – problematika vosku na včelnici

13.00 - Asia Černáková – ekologický chov včiel

14.00 - Apipraktik – Iveta Krajňaková - Úvod do apiterapie

16.00 - Ľudovít Augustínek – Apidomčeky a úľový vzduch

Workshopy:

Západné krídlo radnice

11.00 – 18.00 - Jaroslav Pásler - Svojpomocná výroba úľa a včelárskych pomôcok

Malá zasadačka

10.00 - Výroba voskových sviečok z medzistienok – pre deti (v prípade veľkého záujmu niekde v malej miestnosti západného krídla a trvať celý deň – dieťa si odnesie vlastnoručne vyrobenú sviečku)

13.00 – 16.00 - Marián Mečiar – Odlievanie medzistienok

16.00 – 18.00 - Medové motúzy – medová roláda


NEDEĽA - 13. september 2020

10:00 - Stretnutie na radnici

 • udelenie cien a poďakovanie starším včelárom vo veľkej zasadačke radnice
 • poďakovanie primátorovi a mestu od nás
 • ukončenie festivalu

12.30 - Čaša vína a malé pohostenie v západnom krídle radnice

Sprievodné akcie:

 • detský kútik (zber peľu do úľa, kreslenie včielok na tvár,…)
 • medovinový stánok pred radnicou
 • hudobné vystúpenie
Kategórie
TVF TVF 2020

TVF 2020 Popis a poslanie

Trnavský včelársky festival

a

konferencia na tému

„Budúcnosť včely medonosnej v dnešnej agrárnej krajine“

Obsah podujatí

Festival:

 • prezentácia práce miestnych včelárov s cieľom prepojiť ich s ľuďmi z trnavského okresu;
 • popularizácia včelárskeho remesla;
 • zlepšiť povedomie o prínose včiel a včelárov;
 • priniesť odborné prednášky a workshopy, zlepšiť informovanosť včelárov o nových technikách a postupoch;
 • prezentovať jedinečnú liečebnú techniku – apiterapia

Konferencia:

Rok 2020 je pre včelárov jedným z najhorších v histórii. Prišiel po niekoľkých rokoch, ktoré môžeme označiť za nepriaznivé. Život včelám a včelárom komplikujú rýchlo postupujúce klimatické zmeny, monokultúry, malá pestrosť potravy a obrovské množstvo toxických látok v ich prostredí. Na to nadväzuje množstvo starých aj nových ochorení, parazitov a predátorov. Včelárske remeslo sa tak ocitlo v existenčnej kríze a ak chceme, aby prežilo v životaschopnej podobe, musíme mu dať novú víziu, ukázať cestu, ako ďalej.

Odborníci, vedci, predsedovia včelárskych spolkov ako aj štátni úradníci a ministerskí poradcovia dnes hľadajú prijateľné riešenia. Všetci vieme o kritickej situácii, ale zatiaľ iba hľadáme cestu, ako spolupracovať, diskutovať a vytvárať riešenia. Preto ponúkame platformu, kde môžeme spájať sily pre záchranu včiel a tým aj pestrosti a úrodnosti krajiny.

Trnava leží uprostred poľnohospodársky intenzívne obhospodarovanej krajiny. Nechránia ju lesy ani parky, polia sú scelené do veľkých lánov, na ktorých sa pestuje iba niekoľko druhov monokultúry. Zmeny klímy sa začínajú mesta dotýkať veľmi rýchlo a včelárenie v tomto kraji sa už dnes stáva neudržateľným.

Trnava si vďaka svojej polohe, univerzitám a hlavne lokálpatriotizmu vybudovala značné ekologické povedomie. Vznikajú tu projekty, ktoré majú pripraviť mesto na nové klimatické podmienky, rozbieha sa spolupráca s univerzitami a vedcami. Začínajú tu projekty, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre iné mestá na Slovensku. Trnava by mohla byť príkladom spolupráce a pozitívnych zmien aj pre včelárenie.

Mesto sa rozhodlo podať pomocnú ruku včelárom a podporilo projekt včelárskeho festivalu a odbornej konferencie. Podujatie má ambíciu stať sa platformou pre všetkých, ktorým na včelách záleží.

Ponúkame vám priestor, kde môžete informovať o Vašich plánoch, pripravovaných zmenách a programoch. Zároveň môžete diskutovať s ďalšími odborníkmi a čerpať cenné podnety. Je to príležitosť ťahať za jeden povraz tým správnym smerom.

Zároveň sa podujatie môže stať pravidelným miestom na stretávanie, spoluprácu a na bilancovanie urobeného.

Veľmi by sme ocenili, keby sa podujatia zúčastnili vrcholní predstavitelia rezortov pôdohospodárstva a životného prostredia, predniesli príhovory na konferencii a otvorili celé podujatie Trnavského včelárskeho festivalu.

Na podujatie budú pozvaní zástupcovia odborných aj vedeckých inštitúcií, včelárskych spolkov aj poľnohospodárskej komory.

Podujatie bude mať zabezpečené mediálne výstupy.

Kategórie
TVF TVF 2020

TVF 2020 KONFERENCIA

KONFERENCIA

Termín: piatok 11.september 2020. 9:00 - 15:00

8:30 - Privítanie účastníkov KONFERENCIE TVF 2020

9:00 Otvorenie - Primátor mesta Trnava - JUDr. Peter Bročka, LL.M.

 • Minister pôdohospodárstva - Ing. Ján Mičovský, CSc.
 • Zástupca ministerstva ŽP p. Smatana
 • NPPC - Doc.Ing.Jaroslav Slamečka, CSc. riaditeľ, Výskumný ústav živočíšnej výroby, Lužianky
 • Ústav včelárstva Liptovský Hrádok - Ing. Ľubica Rajčáková, PhD. vedúca pracoviska
 • RPPK Trnava- Ing.Jozef Šumichrast
 • ŠVPS - RVPS Trnava - MVDr. Ľuboslav Lorinčák, riaditeľ
 • ÚKSUP - Ing. Jana Vargová, PhD., generálna riaditeľka
 • PPA - Ing Tibor Guniš - generálny riaditeľ
 • Osivári - Ing Jaroslav Novák
 • SAV - Ing. Juraj Majtán, DrSc.
 • Ing. Pavel Fiľo - riaditeľ Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
 • Doc.Ing. Róbert Chlebo, PhD, SPU Nitra
 • Ing. Milan Rusnák - predseda SZV

11:30 - Ukončenie doobedňajšej časti konferencie

11:30 - Pracovný obed

12:30 - Pokračovanie konferencie

...
...

15:00 - Ukončenie konferencie

Kategórie
TVF TVF 2020

Trnavský včelársky festival 2020

Organizátor

 • ZO SZV Trnava pod záštitou primátora mesta Trnava

Termín konania

 • 11. - 13.september 2020

Miesto konania

Popis TVF

PROGRAM

Prihlásení účastníci

Ubytovanie & Stravovanie

ROZPOČET


Organizačný tím ZO SZV Trnava

 • František Hájik
 • Peter Trnka
 • Martin Štrbka