Kategórie
TVF TVF 2020

TVF 2020 Popis a poslanie

Trnavský včelársky festival

a

konferencia na tému

„Budúcnosť včely medonosnej v dnešnej agrárnej krajine“

Obsah podujatí

Festival:

  • prezentácia práce miestnych včelárov s cieľom prepojiť ich s ľuďmi z trnavského okresu;
  • popularizácia včelárskeho remesla;
  • zlepšiť povedomie o prínose včiel a včelárov;
  • priniesť odborné prednášky a workshopy, zlepšiť informovanosť včelárov o nových technikách a postupoch;
  • prezentovať jedinečnú liečebnú techniku – apiterapia

Konferencia:

Rok 2020 je pre včelárov jedným z najhorších v histórii. Prišiel po niekoľkých rokoch, ktoré môžeme označiť za nepriaznivé. Život včelám a včelárom komplikujú rýchlo postupujúce klimatické zmeny, monokultúry, malá pestrosť potravy a obrovské množstvo toxických látok v ich prostredí. Na to nadväzuje množstvo starých aj nových ochorení, parazitov a predátorov. Včelárske remeslo sa tak ocitlo v existenčnej kríze a ak chceme, aby prežilo v životaschopnej podobe, musíme mu dať novú víziu, ukázať cestu, ako ďalej.

Odborníci, vedci, predsedovia včelárskych spolkov ako aj štátni úradníci a ministerskí poradcovia dnes hľadajú prijateľné riešenia. Všetci vieme o kritickej situácii, ale zatiaľ iba hľadáme cestu, ako spolupracovať, diskutovať a vytvárať riešenia. Preto ponúkame platformu, kde môžeme spájať sily pre záchranu včiel a tým aj pestrosti a úrodnosti krajiny.

Trnava leží uprostred poľnohospodársky intenzívne obhospodarovanej krajiny. Nechránia ju lesy ani parky, polia sú scelené do veľkých lánov, na ktorých sa pestuje iba niekoľko druhov monokultúry. Zmeny klímy sa začínajú mesta dotýkať veľmi rýchlo a včelárenie v tomto kraji sa už dnes stáva neudržateľným.

Trnava si vďaka svojej polohe, univerzitám a hlavne lokálpatriotizmu vybudovala značné ekologické povedomie. Vznikajú tu projekty, ktoré majú pripraviť mesto na nové klimatické podmienky, rozbieha sa spolupráca s univerzitami a vedcami. Začínajú tu projekty, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre iné mestá na Slovensku. Trnava by mohla byť príkladom spolupráce a pozitívnych zmien aj pre včelárenie.

Mesto sa rozhodlo podať pomocnú ruku včelárom a podporilo projekt včelárskeho festivalu a odbornej konferencie. Podujatie má ambíciu stať sa platformou pre všetkých, ktorým na včelách záleží.

Ponúkame vám priestor, kde môžete informovať o Vašich plánoch, pripravovaných zmenách a programoch. Zároveň môžete diskutovať s ďalšími odborníkmi a čerpať cenné podnety. Je to príležitosť ťahať za jeden povraz tým správnym smerom.

Zároveň sa podujatie môže stať pravidelným miestom na stretávanie, spoluprácu a na bilancovanie urobeného.

Veľmi by sme ocenili, keby sa podujatia zúčastnili vrcholní predstavitelia rezortov pôdohospodárstva a životného prostredia, predniesli príhovory na konferencii a otvorili celé podujatie Trnavského včelárskeho festivalu.

Na podujatie budú pozvaní zástupcovia odborných aj vedeckých inštitúcií, včelárskych spolkov aj poľnohospodárskej komory.

Podujatie bude mať zabezpečené mediálne výstupy.