Kategórie
TVF TVF 2020

Trnavský včelársky festival 2020

Organizátor

  • ZO SZV Trnava pod záštitou primátora mesta Trnava

Termín konania

  • 11. - 13.september 2020

Miesto konania

Popis TVF

PROGRAM

Prihlásení účastníci

Ubytovanie & Stravovanie

ROZPOČET


Organizačný tím ZO SZV Trnava

  • František Hájik
  • Peter Trnka
  • Martin Štrbka